SOUKROMÍ

Ochrana osobních údajů a soukromí

 

 1. Osobní údaje

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete za níže uvedenými účely jsou zpracovávány společností Radovan Toť,  se sídlem Tyršova 464, 268 01 Hořovice, IČ: 01324543. S Vašimi osobnímu údaji nakládáme v mezích všeobecně závazných předpisů a dbáme na to, aby nedošlo k neoprávněnému nakládání případně k jejich zneužití. Vašeho soukromí si vážíme a respektujeme ho.

Některé z vámi poskytovaných údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). Zpracování osobních údajů je nevyhnutelnou součástí naší činnosti. Bez poskytnutí níže uvedených osobních údajů a bez jejich zpracování bychom Vám nemohli poskytnout naše služby nebo s Vámi uzavřít smluvní vztah a splnit povinnosti z něj vyplývající.

 

 1. Zpracování osobních údajů a jejich účely

Osobní údaje odběratelů

Za účelem uzavření, smlouvy, plnění služeb a zajištění všech povinností z tohoto vyplývajících, potřebujeme Vaše jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a rodné číslo, IČO a DIČ. Výše uvedené osobní údaje jsou také zpracovávány za účelem archivace, která je potřebná na splnění všeobecně závazných právních předpisů

 

Osobní údaje dodavatelů

Za účelem uzavření, smlouvy, plnění služeb či Vašich výrobků a zajištění všech povinností vyplývajících z těchto smluv od Vás potřebujeme Vaše jméno, příjmení, sídlo, IČ a DIČ. Výše uvedené osobní údaje jsou také zpracovávány za účelem archivace, která je potřebná na splnění všeobecně závazných právních předpisů.

 

 1. Poučení o Vašich právech

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů
 • Právo na omezení zpracovaní osobních údajů
 • Právo na přenosnost osobních údajů

 

 1. Data přechovávaná, zálohovaná a ukládána

Pro dosažení maximální spolehlivosti jsou všechny Servery zapojené v clusterech a úložiště jsou zálohována. Pro zajištění zálohování a obnovení a také pro zajištění bezpečnosti, redundance a efektivnosti si může zákazník vybrat aktivaci své cloudové infrastruktury ve více datacentrech.

Společnost Radovan Toť využívá tři datacentra v Itálii, jedno v České republice, jedno ve Francii, jedno v Německu, jedno ve Spojeném království a jedno v Polsku. To znamená, že můžete najít optimální rozmístění pro vývoj vašich IT projektů a uspokojení jakýchkoliv geografických požadavků. Naši zákazníci si tedy mohou vybrat, ve kterém regionu budou mít svá data uložena.

Společnost Radovan Toť může vytvářet kopie a zálohy ve více regionech. Původní obsah nebude přesouván mimo zvolený region, pokud o to nebude výslovně požádáno zákazníkem nebo pokud se nejedná o dodržování platných předpisů.

 

5.Sdílená odpovědnost

Společnost Radovan Toť přijala pro cloudové služby model sdílené odpovědnosti, podle kterého je poskytovatel zodpovědný za bezpečnost infrastruktury (Bezpečnost cloudu) a zákazníci jsou zodpovědní za bezpečnost svých dat a aplikací (Bezpečnost v cloudu).

Poskytovatel zpracovává a ukládání data výhradně v rámci EU/EHP.

 

 1. Porušení práv dotčené osoby

Zároveň Vás informujeme, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávané neoprávněně, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Kontaktní údaje

V případě potřeby zodpovězení Vašich otázek, týkajících se ochrany Vašich osobních údajů nebo při uplatnění Vašich výše uvedených práv, se na nás obraťte pomocí našeho kontaktního mailu  podpora@totweb.cz

V Hořovicích dne 30.4.2018